قاصدک

دوستانه و تفریحی

آموزش تنظیم ارتفاع دیش:.و.:فرکانس های طلایی

دوستان عزیز با استفاده از این مقاله میتونید هر جهتی رو که دوست دارید رو داشته باشید.

آموزش تنظیم ارتفاع دیش:

وسایل لازم:

1- یک عدد نقاله

2- یک عدد مهره نسبتا سنگین

3- 20 سانتی متر نخ ( مثل نخ لباس)


مراحل کار:

خیلی ساده است و شما باید نخ را از سوراخی که در وسط نقاله است عبور دهید و سپس نخ را از وسط مهره هم عبور دهید و نخ را گره بزنید به طوری که اگر نقاله را روی هوا نگه بداریم مهره در هوا معلق بماند.

 

تعیین ارتفاع:

تعیین ارتفاع با این روش بسیار ساده است.

1- پشت دیش قرار گیرید.

2- نقاله را به طور عمودی مماس با کمر دیش(وسط دیش) قرار داده.

3- با بالا و پایین آوردن دیش نخ درجه ای را نشان میدهد که با استفادهاز این درجه ها ما می توانیم ماهواره دلخواه را یکضرب تنظیم کنیم.

 

درجه های جهت ها:

1- هاتبرد = 35 درجه
2- نیل ست و آتلانتیک برد 3 = 5/15 درجه
3- تل استار 12 = 5/10 درجه
4-عرب ست = 40 درجه
5- ترکست 1 سی = 50 درجه
6- اینتل ست 902 = 52 درجه
7-ال ام آی = 55 درجه
8- ایوتل ست دبلیو 3 = 32 درجه


طریقه نصب :


حالا بعد از این مقدمه نوبت به گرفتن جهت میشود :

عزیزان نصب خیلی راحت است البته اگر کمی دقت کنید.

اولین کاری که ما برای جهت یابی ترکست - عرب ست - هاتبرد - نیل ست - ایوتل ست -تل استار 12 - ال ام آی - اینتل ست 902 انجام می دهیمیافتن قبله است.


تنظیم ترکست 1 سی :


دوستان ترکست 1 سی دقیقا رو به قبله است و دلیل انتخابم برای توضیح

اولین جهت همین بوده .


1- ارتفاع دیش را 50 درجه قرار داده(توسط نقاله)

2- دیش را درست روبه قبله قرار دهید

3- برای جهت یابی از فرکانس 11607 افقی 3750 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 6 یا 12 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4 یا 5/10 قرار دهید

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن ترکست می شوید.

6- پس از گرفتن سیگنال فایندر را از رسیور و ال ان بی جدا کرده سپس به

روی فرکانس 12652 افقی 22500 رفته و اگر دیدید سیگنال ندارد با کمی چرخاندن ال ان بی سیگنال پر می کند .

7- حالا روی این فرکانس میله ها را کوتاه و بلند کنید تا بهترین سیگنال دریافت شود.


تنظیم عرب ست :


مراحل نصب :


1- ارتفاع دیش را 40 درجه قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار دهید سپس حدود 16 درجه (تقریبی)به سمت راست دیش را حرکت دهید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11747 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن عرب ست می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.


تنظیم هاتبرد:


هاتبرد از بهترین و پربیننده ترین ماهواره در ایران می باشد.

مراحل نصب :


1- ارتفاع دیش را 35 درجه قرار دهید.

2- مطابق معمول دیش را رو به قبله قرار داده و سپس حدود 30 درجه (تقریبی) به سمت راست حرکت دهید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11054 افقی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن هاتبرد می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.


تنظیم نیل ست:


مراحل نصب:


1- ارتفاع دیش را 5/15 درجه قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود 49 درجه به سمت راست بچرخانید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11747 عمودی 27500 یا 11900 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن نیل ست می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.


تنظیم تل استار 12 :


حالا نوبت به جهت جنجالی خودمون می رسیم.

مراحل نصب :


1- ارتفاع دیش را 5/10 قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود 57 درجه (تقریبی) به سمت راست بچرخانید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11494 عمودی 17469 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکاندادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن تل استار 12 می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندنال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.


البته این جهت کمی احتیاج به صبرو حوصله دارد.


تنظیم ایوتل ست دبلیو 3 :

این جهت کانال های کمی دارد ولی کانال های خوب از جمله TRT 1 2 3 4 و M6


مراحل نصب:

1- ارتفاع دیش را 32 درجه قرار دهید.

3- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس حدود 35درجه (تقریبی) به سمت راستبچرخانید.

3- برای جهت یابی از فرکانس 11175 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی را روی3 یا 9 قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن این جهت می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.


تنظیم اینتل ست 902 :

در این جهت کانال های استانی موجود می باشد.


مراحل نصب:


1- ارتفاع دیش را 52 درجه قرار دهید.

2- دیش را روبه قبله قرار داده و سپس این بار 20 درجه(تقریبی) به سمت

چپ بچرخانید .

3- برای جهت یابی از فرکانس 10973 عمودی 27500 استفاده کنید.

4- اگر از ال ان بی starsat یا eurostar استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی 7 یا 1 و اگر از strong یا lazer استفاده می کنید ساعت ال ان بی

را روی5 یا 11قرار دهید.

5- حالا فایندر را وصل کرده و درجه فایندر را بین 6 و 7 قرار دهید با کمی تکان دادن دیش شما به راحتی موفق به گرفتن این جهت می شوید.

6- با گرفتن سیگنال فایندر را جدا کرده و با کوتاه و بلند کردن میله ها و چرخاندن ال ان بی بهترین سیگنال را روی همین فر کانس بگیرید.


توضیحات :

1- برای استفاده از فایندر باید عقربه اش را بین 6 و 7 قرار داده و دیش را حرکت میدهیم وقتی عقربه روی 10 رفت دوباره بین 6 و 7 قرار می دهیم .

اینقدر این کار را انجام می دهیم تادیگر عقربه تکان نخورد حالا دیش را کمی بالا

و پایین (خیلی کم) میکنیم و سیگنال دریافت می شود.


2- منظور از تکان دادن دیش حرکت به چپ و راست و کمی بالا و پایین است.

خسته نباشید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

فرکانس های طلایی:

اگر در هر صورت دسترسی به اینترنت ندارید و میخواهید تغییرات فرکانسها را در رسیورتان اعمال کنید ساده ترین راه ممکن استفاده از منو  network search  میباشد . کافی است فرکانسهای زیر را وارد دستگاه کنید و منوی network search  را فعال کنید کلیه فرکانسهای جدید و قدیم دوباره جستجو میشوند و کانالهای جدید به لیست کانالهایتان اضافه خواهد شد . در واقع این فرکانسها حاوی اطلاعات ترانسپوندر های موجود در ماهواره است برخی از این آنها به شرح زیرمیباشند:

ماهواره اوراسیا ست: ۱۱۷۳۴ افقی ۳۲۹۱  ، ۱۲۱۳۳ عمودی ۱۱۷۱۹

ماهواره نایل ست : ۱۱۹۳۸ عمودی ۲۷۵۰۰

ماهواره هاتبرد : ۱۱۶۶۲ عمودی ۲۷۵۰۰  ، ۱۱۱۵۹ عمودی ۲۷۵۰۰ ، ۱۱۷۶۶ عمودی ۲۷۵۰۰ ،۱۲۵۲۰ عمودی ۲۷۵۰۰ ،...

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اسفند ۱۳۸۷ساعت 23:59  توسط محمدی  |